Март '19
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31

Стволови клетки от кръв от пъпна връв подобряват двигателните способности при деца с церебрална парализа

Сподели

Детската церебрална парализа е комплексно състояние, засягащо приблизително 1 на 350 деца. При него в различна степен са засегнати двигателните функции в резултат на увреждания на моторните центрове в мозъка, настъпили обикновено преди или по време на раждането. Въпреки че с помощта на интензивна физиотерапия и рехабилитация някои от децата с церебрална парализа успяват да компенсират частично засегнатите функции, до момента няма лечение, което да възстановява поразените участъци в мозъка.

Ново клинично проучване фаза 2, публикувано в края на миналата година, доказва подобрение при деца с ДЦП след вливане на техни собствени стволови клетки, съхранени при раждането. Проучването е проведено в Университета Дюк (САЩ) от екипа на проф. Джоун Кърцберг - водещ учен, посветила живота си на разработването на нови видове лечение със стволови клетки от кръв от пъпна връв за многобройни заболявания, сред които детска церебрална парализа, ювенилен диабет (тип 1), разстройства от аутистичния спектър, неонатална мозъчна исхемия.

В приключилото рандомизирано, двойно сляпо, плацебо контролирано проучване, проведено в продължение на 2 години, са били включени 63 деца с церебрална парализа с различни по вид и тежест симптоми. За лечение са използвани собствени стволови клетки от кръв от пъпна връв, съхранени при раждането на децата в 16 различни тъканни банки от цял свят. Безопасността на процедурата е доказана при предходни проучвания, и в този проект е проследена промяната в състоянието на малките пациенти в рамките на 2 години след вливането.

Медиците отчитат трайно смекчаване на симптомите при малките пациенти, получили вливане на собствени стволови клетки, като с ядрено-магнитен резонанс е установено и подобрение в състоянието на засегнатите мозъчни центрове, включително увеличаване на броя на функционалните нервни връзки. По-голямо подобрение е отчетено в състоянието на децата, кото са получили вливане на по-голям брой стволови клетки.

“Резултатите от това проучване за нас са много окуражаващи, защото показват, че вливането на достатъчна доза стволови клетки от кръв от пъпна връв облекчава симптомите при деца с церебрална парализа," споделя проф. Кърцберг. "Все още ни остава много да научим за този вид лечение, така че то да бъде по-ефикасно и достъпно за повече деца. В предишни изследвания доказахме, че е безопасно на такива пациенти да бъде вливана собствена проба кръв от пъпна връв. Сега, след като установихме минималната доза стволови клетки, която дава резултат, планираме допълнителни проучвания, които да проверят ефекта от многократни вливания, както и ефекта от вливане на донорски стволови клетки при деца, които нямат съхранена кръв от пъпна връв при раждането."

Източник

Оригинална научна публикация в Stem Cells Translational Medicine:

Effect of Autologous Cord Blood Infusion onMotor Function and Brain Connectivity in Young Children with Cerebral Palsy: A Randomized, Placebo-Controlled Trial.