Февруари '19
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28

Подробно за услугите ни: съхранение на стволови клетки на световно ниво

Разберете повече за предимствата, които отличават Биорегенерация от всички останали!

Вижте още

Получаването, обработката и съхранението на стволови клетки е дейност, която е много строго регулирана както в България, така и в целия Европейски съюз, тъй като съхранените биологични проби са предназначени за клинична употреба и трябва да бъдат осигурени в максимална степен тяхното качество и безопасност.

Право да извършват тези дейности у нас имат само организации, които са регистрирани по закона за лечебните заведения и притежават валидно разрешение за съответния вид дейности по трансплантация на територията на страната. Органът, който отговаря за регулацията и контрола на тази дейност у нас е Изпълнителна агенция по трансплантация към Министерство на здравеопазването.

Дори ако една тъканна банка, базирана в чужбина, притежава валидно разрешение за дейност, издадено от регулаторния орган в съответната страна, тя задължително трябва да получи такова и от ИАТ, ако желае да извършва вземане и транспортиране на проби от България. В случай, че избирате услугите на чуждестранна банка, не пропускайте да се уверите, че местният й клон или търговски представител притежава валидно разрешение от ИАТ.

Изпълнителна агенция по трансплантация поддържа публичен регистър на лечебните заведения, които имат разрешение за извършване на дейности по трансплантация на тъкани и клетки. На сайта на ИАТ можете да направите справка за разрешените дейности на Биорегенерация.

Разрешение за дейност от Изпълнителна агенция по трансплантация

Разрешени дейности по трансплантация при спазване на приложимите нормативни актове и медицински стандарти:

1. Вземане, експертиза, обработка, пакетиране, етикетиране, съхранение, предоставяне и транспортиране на склера, роговица и амниотична мембрана.

2. Вземане, експертиза, обработка, преработка, етикетиране, съхраняване и транспортиране на стволови (мезенхимни) клетки от пъпна връв, млечен зъб, амнион и мастна тъкан, а предоставяне единствено и само по редна на глава седмица, раздел IV от Закона за здравето.

3. Вземане, експертиза, опаковане, етикетиране, обработка, преработка, транспортиране на единица умбиликална кръв с цел извличане, съхранение и предоставяне хемопоетични стволови клетки за автоложна и фамилна алогенна трансплантация.

4. Вземане, експертиза, опаковане, етикетиране, обработка, преработка, съхранение, транспортиране и предоставяне на костна тъкан (феморални глави) за трансплантация.

5. Вземане, експертиза, опаковане, етикетиране, пакетиране, обработка, съхранение, транспориране и предоставяне на костно-сухожилна, мускулна, кожна и перикардна тъкан.

Сертификат БДС EN ISO 9001:2015

Потвърждава, че системата за управление на Тъканна банка "Биорегенерация" отговаря на изискванията на стандарта ISO 9001:2015.

Обхват на сертификацията: вземане, експертиза, обработка, пакетиране, етикетиране, съхранение, предоставяне и транспортиране на тъкани и клетки за трансплантация.