Февруари '19
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28

В последното десетилетие се наблюдава истински „бум“ на темата „стволови клетки“ в медицината и биологията. Прави впечатление не само удивителното темпо на развитие, но и това колко бързо научните открития търсят пряк път към клиниката за реално практическо приложение в помощ на реални човешки съдби! Практически ръстът на научно-изследователските постижения води до ръст в изпитванията на нови видове лечение, които на свой ред с резултатите си дават тласък за още по-нататъшно научно развитие.

Долу ляво: Извадка от базата данни за клинични изпитвания на САЩ - броят на изпитванията, рефериращи „стволови клетки“ скача рязко след 2005 г. и продължава да расте!

Долу дясно: Броят на научните публикации, свързани със стволовите клетки, бележи стръмен ръст в последните десет години.