Февруари '19
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28

Как можем да имаме повече и по-качествени хемопоетични стволови клетки, събрани при раждането?

Информирано съгласие и договор

ДОКУМЕНТИТЕ
Преди да можем да пристъпим към същинската процедура, е необходимо да подпишете документи, потвърждаващи вашето решение за вземане и съхранение на стволови клетки: договор, декларации за информирано съгласие и медицинска анамнеза на майката.

КЪДЕ ЩЕ РАЖДАТЕ?
Необходимо е да имате яснота относно лечебното заведение, в което планирате да родите, и да ни го посочите - в България има законово изискване тъканната банка да има сключен договор с лечебното заведение, в което ще се осъществи вземането. Съответно ние ще ви потвърдим, че имаме подобен действащ договор, или ще предприемем стъпки за сключване на такъв.

КОГА ЩЕ РАЖДАТЕ?
Трябва разбира се и да ни информирате за датата на очаквано раждане (термин), или в случай, че се налага оперативно родоразрешение - плановата дата за операцията.

Старт на раждането - обаждане на спешна линия

КОГА ДА НИ СЕ ОБАДИТЕ?
При първи признаци на започващо раждане (изтичане на околоплодни води, старт на ритмични контракции, вагинално кървене) трябва да ни сигнализирате на денонощната ни спешна линия, още преди да потеглите към родлиното заведение.

ЗАЩО ДА НИ СЕ ОБАДИТЕ?
Това ще даде възможност своевременно да изпратим екип за вземане на пробите при раждането и транспортирането им до лабораториите ни.

КОЙ ДА НИ СЕ ОБАДИ?
Нека този ангажимент поеме бъдещият татко или друг близък на майката - по време на започнало раждане бъдещата майка е възможно да не бъде в адекватно състояние да ни уведоми.

Вземане на кръв от пъпна връв

КОГА СЕ ПРАВИ ВЗЕМАНЕТО?
Събирането на кръвта от пъпната връв се изпълнява веднага след прерязването на пъпната връв - след като бебето е родено, а плацентата е започ­на­ла отделянето си от стените на матката. Това е напълно безо­пасно както за ново­ро­деното, така и за майката.Няма значение дали раждането е нормално или с Цезарово сечение.

КАК СЕ ПРАВИ ВЗЕМАНЕТО?
Дезинфекцира се участък от пъпната връв и със специален сет за вземане на кръв от пъпна връв се събира кръвта от плацентата през умбиликалната вена. Сетът за вземане е стерилен, за еднократна употреба и е предназначен специално за тази манипулация.Вземането трябва да започне максимално бързо след прерязването на пъпната връв, като се следи по време на събирането да се избегне обрауването на съсиреци, и в същото време се цели събиране на максимален възможен обем от остатъчната кръв в плацентата.Събирането може да продължи и след раждането на плацентата. При определени условия може да се изпълни и при т.нар. отложено клампиране на пъпната връв.

КОЙ ПРАВИ ВЗЕМАНЕТО?
Манипулацията не е с висока сложност и може да бъде изпълнена от акушер-гинеколога, водещ раждането. Това е и най-разпространената практика в световен мащаб, но не и най-препоръчителната - не е добра практика да се отклонява вниманието на акушерския екип от грижата за родилката, а от друга страна лекарят и не разполага с достатъчно време да постигне събирането на максималния наличен обем кръв от пъпна връв.
Най-успешната формула е използването на т.нар. посветен екип - медицински специалист(и), който присъства на раждането само и единствено за изпълнението на тази манипулация. Това е и нашата стандартна практика, когато вътрешните правила на лечебното заведение го позволяват.

КОЛКО КРЪВ ОТ ПЪПНА ВРЪВ СЕ СЪБИРА ПРИ РАЖДАНЕТО?

Отговорът е различен при всяко раждане - обемът кръв от пъпна връв, който може да се събере, зависи главно от размера и състоянието на плацентата и пъпната връв, както и от времето и мястото на клампиране. По данни от научната литература, средният обем кръв от пъпна връв, който се събира при такава процедура, е между 60 и 90 мл. В нашата над 10-годишна практика средният обем е над 110 мл, главно заради използването на посветен екип винаги когато това е възможно.

При многоплодна бременност или преждевременно раждане нерядко обемът кръв от пъпна връв е по-малък. При разкъсване на плацентата по време на раждане е възможно събраният обем кръв от пъпна връв да е на долния праг за годност (40 мл) или дори под него. В случай, че е пожелано отложено клампиране на пъпната връв, това ще намали частично остатъчния обем кръв в плацентата, но не значи автоматично, че събраното количество ще бъде твърде малко.

Поради всички тези странични фактори извън контрола на тъканната банка, не е възможно да се гарантира вземането на конкретен обем кръв от пъпна връв при раждането. Можем обаче да се ангажираме, че ще направим всичко възможно да съберем максималното налично количество в плацентата.

Транспортиране до лабораторията

КОЙ ОТГОВАРЯ ЗА ТРАНСПОРТА?

Независимо дали манипулацията по вземането на кръвта от пъпната връв е извършена от посветен екип на банката или от екипа, водещ раждането, транспортирането винаги се извършва от наши служители. След етикетиране на биологичния материал и попълване на придружаващи документи с информация за раждането и новороденото, единицата кръв от пъпна връв поема към лабораториите ни без никакво отлагане.

НА КАКВА ТЕМПЕРАТУРА?

Необработените стволови клетки в кръвта от пъпна връв се транспортират в термо-изолирани контейнери при контролиран температурен режим, на стайна температура (15-25 °C). Не трябва да се допускат нито прегряване, нито преохлаждане на пробите кръв от пъпна връв, тъй като това би застрашило годността на клетките. Някои банки, които извършват транспорт на по-далечни разстояния, практикуват охлаждане на кръвта от пъпна връв до 4-8°C, но това не се препоръчва от добрите практики, тъй като излагането на клетките на такива ниски температури без подходяща предварителна обработка ги поставя в условия на термичен шок и ги уврежда.

КОЛКО БЪРЗО?

Интервалът между вземането на кръвта от пъпна връв и началото на лабораторната обработка е критичен за успешния резултат от процедурата. Най-големите обществени банки в света приемат 48 часа като максимално допустим срок от раждането до замразяването на извлечените стволови клетки за бъдещо лечение. Неофициалните стандарти за частно банкиране допускат до 72 часа престой на пробата, главно за да отговорят на интересите на големите банки с международна клонова мрежа. Науката обаче е категорична, че с всеки час престой извън нормалната физиологична среда ценните стволови клетки търпят необратими увреждания, които драматично намаляват годността им за бъдещо лечение.

Схемата по-долу илюстрира загубата на годни клетки с удължаването на времевия интервал от раждането до обработката - на 24-тия час от раждането вече се забелязват първите увреждания, на 48-мия час 25% от клетките са увредени, а на 72-я час годни за по-нататъшна обработка и съхранение са едва половината от първоначално наличните стволови клетки в единицата кръв от пъпна връв.

КАК ЛОКАЦИЯТА НИ ДАВА СЪЩЕСТВЕНО ПРЕДИМСТВО?

Фактът, че лабораторният ни комплекс се намира на територията на страната, в гр. София, ни дава съществено предимство пред банки, които се налага да транспортират кръвта от пъпна връв на хиляди километри. Освен че безпроблемно се вместваме в доказано безопасния интервал от 24 часа, в който е препоръчително да бъдат обработени клетките, не ни се налага да транспортираме кръвта от пъпна връв с въдушен транспорт с помощта на посредници. Международните банки обикновено възлагат транспортирането на лицензирани куриерски компании, като при това обаче са зависими от графиците за обслужване на съответната територия (напр. без полети в неделен ден и официален празник). И дори когато биологичният материал е правилно етикетиран и не преминава облъчване в летищните зони за сигурност, няма как да бъде избегната дозата вредна космическа радиация, която клетките получават по време на полет на 10-11 хил. м. височина - пренебрежимо малка за човек, но с измерим ефект за клетъчната проба.

ЗАЩО НЕ ИЗПОЛЗВАМЕ КУРИЕРСКИ КОМПАНИИ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕТО НА НЕОБРАБОТЕНИТЕ СТВОЛОВИ КЛЕТКИ ДО ЛАБОРАТОРИЯТА НИ?

Всяка грешка при транспортирането на кръвта от пъпна връв може да застраши успеха на цялата процедура. Наясно сме с уникалността на всяка проба кръв от пъпна връв и нейната важност за семейството, което ни се е доверило. Затова поемаме пряко отоговорност за тази толкова важна стъпка и НЕ използваме куриерски компании за транспортирането на биологичния материал, тъй като за максимално висок резултат от процедурата освен спазването на температурен режим е важна всяка минута. Екипите ни са на разположение 7 дни в седмицата, 24 часа в денонощието.