Февруари '19
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
Сподели

В трансплантацията на тъкани и клетки с най-голямо значение са качеството и безопасността. Стриктното законодателство в областта, както и принципте на добра тъканна практика са рамката, върху която тъканните банки задължително базират своите дейности.

Голяма част от най-добрите съвременни практики все още не са въведени като задължителни изисквания, и е въпрос на възможности и на избор за всяка банка дали и в каква степен да ги въведе в практиката си.

Биорегенерация се гордее с изключително високото ниво на въведените допълнителни мерки за осигуряване на безопасност и годност на клетките и тъканите.

Интегрираната ни система за управление на качеството е сертифицирана по международния стандарт ISO 9001:2015 и е обект на ежегоден външен одит.

Проектите за алографт продукти за трансплантация, които развиваме съвместно с наши уважавани чуждестранни партньори, са повод политиките и практиките ни да бъдат проверявани не смао от българската Изпълнителна агенция по трансплантация, но и от межднародни агенции като EMA и FDA.